VYBAVENÍ CEMENTOVÝCH SIL

Řídící systém oklepů filtrů CONTROL OF

Řídící systém je tvořen rozvaděčem, ve kterém jsou instalovány silové i ovládací prvky, systém je osazen programovatelným relé a tlačítky pro spouštění jednotlivých oklepů. Systém je osazen rotačními snímači hladiny nebo ultrazvukovými sondami, kontrolky na rozvaděči signalizují, které silo je prázdné. Oklep filtru je možné spouštět tlačítky na dveřích rozvaděče nebo spouštěcím ventilem na přívodním potrubí pokud je tímto silo vybaveno. Řídící systém zabezpečuje sekvenční řízení oklepů filtrů, čímž zvyšuje životnost filtru a filtr pracuje po dobu plnění sila, kdy nedojde k jeho zanesení. Systém umožňuje ovládat 1-4 oklepy filtru.

Ochrana sil při plnění

Dodáváme systém ochrany sil proti přeplnění a přetlakování sil. Systém je osazen bezpečnostními prvky na plnícím potrubí, snímači hladiny, zvukovou signalizací a ovládacím rozvaděčem.

Vybavení sil

Zajišťujeme kompletní vybavení sil, osazení filtry, vibrátory, provzdušňovacími tryskami, měření hladiny v silech ať už limitními snímači nebo ultrazvukovými sondami.

Vážení sil

Zajišťujeme vážení sil fóliovými tenzometry, které jsou nalepeny na nohy sil. Vyhodnocení a kalibrace zajišťují vážní jednotky.

   betonárny    betonárny