PROJEKTY ELEKTRO

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v Eplan Electric P8 v souladu s platnými normami EN.

 Projekty automatizace jsou zpracovány jako kompletní:

  • Projekty silové části
  • Projekty řídících a informačních systémů
  • Projekty instrumentace
  • Projekty měření a regulace

Projekt může být zpracován jako úvodní studie, projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů nebo realizační projekt a dokumentace skutečného provedení. Projekt dle Vašeho požadavku zpracován i jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.

 Ke každému projektu je vypracována kompletní dokumentace, která obsahuje

  • Obvodová schémata
  • Sestavné a dispoziční výkresy
  • Kabelové listiny a zapojovací tabulky
  • Materiálové specifikace
  • Návod pro obsluhu a údržbu


Vyvíjíme aplikace řídicích systémů pro různá odvětví. Nasazujeme řídicí systémy firmy Allen Bradley. Pro menší aplikace využíváme řady MicroLogix, pro řízení větších technologických procesů využíváme řady CompactLogix a ControlLogix. Jako HMI využíváme operátorské panely Panel View Component, Panel View Plus nebo DataLab PC. Nasazujeme řídicí systémy: Allen Bradley řady MicroLogix, řady CompactLogix, řady ControlLogix Operátorské panely PVComponent, PVPlus SCADA ControWeb Služby: poradenství a technická pomoc klientům návrhy vhodné architektury, distribuované systémy na průmyslových sítích a I/O návrh návrh PLC a HMI vizualizace (SCADA, panely) Vývoj aplikačních programů řídicích systémů: funkční specifikace, design specifikace vývoj aplikačního SW individuální a komplexní zkoušky, zkušební provoz školení operátorů a obsluhy dlouhodobá podpora, servis a dodávky náhradních dílů   ... více

dodáváme kompletní vážící systémy dle typu a výkonu stroje vypracujeme optimalizovanou koncepci vážícího systému repase, modernizace, rozšíření stávajícho vážícího systému vážící systémy pro různé aplikace používáme komponenty světových i českých výrobců Hottinger, Tedea, Utilcell, Mercos   ... více

zajišťujeme dodávku rozvaděčů včetně elektrovýzbroje repase, modernizace, rozšíření stávajícího řídícího systému vybavení stávajícího řídícího systému novými komponenty instalace a zapojení čidel, koncových snímačů, spínačů instalace a zapojení pneumatických a hydraulických prvků zajišťujeme návrh a realizaci bezpečného Fail Safe systému ... více