ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY RECYKLAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

CONTROL RZ

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen řídícím automatem, operátorským panelem pro nastavení parametrů a ovládacími prvky. Ovládání recyklačního zařízení je plně automatické, obsluha je redukována jen na povely při mytí autodomíchávače. Řídící systém je vybaven automatickým dopouštěním vody a světelnou a zvukovou signalizací stavu recyklačního zařízení.

   betonárny