ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BETONÁREN

CONTROL Mini HBS

betonarny

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami, tlačítky a přepínači pro ovládání betonárny. Ovládání betonárny se provádí pouze tlačítky a přepínač na dveřích rozvaděče a veškerá činnost je tak závislá na obsluze. Tento řídící systém lze rozšířit na vyšší verzi CONTROL HBS.

CONTROL HBS

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami pro zobrazení vah, tlačítky a přepínači pro ovládání betonárny v servisním režimu a dotykovým operátorským panelem pro ovládaní betonárny v automatickém režimu. Ovládání betonárny a dávkování komponent je plně automatické, lze nastavit až 100 receptur, počítání počtu záměsí, spotřeb, zobrazení alarmových hlášek, nastavování parametrů pro bezchybný chod automatického režimu. Tento řídící systém lze rozšíření na vyšší verzi CONTROL Operátor HBS.

CONTROL Operátor HBS

betonárny

Řídící systém je shodný s řídícím systémem CONTROL HBS rozšířen o řízení betonárny z počítače. Jedná se o plně automatický řídící program pro výrobu betonové směsi splňující požadavky normy EN-206-1. Tento řídící program je provozovaný pod operačním systémem Windows. Systém je tvořen řídícím pracovištěm, které je přímo napojeno na ovládací soustavu a řídí tak kompletní výrobu betonové směsi. Řídící program přímo spolupracuje s dispečerským systémem.

Dispečerský systém zajišťuje dazabázi objednávek, receptur, odběratelů, dodavatelů, řidičů, aut, inventury, statistiky, archivaci a tisk dodacích listů.

Řídící program umožňuje tři druhy provozu automatický, poloautomatický, ruční. Při výpadku počítače je možné ovládat betonárnu pomocí dotykového displeje ve dveřích rozvaděče.