ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BETONÁREN

CONTROL Mini HBS

betonarny

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami, tlačítky a přepínači pro ovládání betonárny. Ovládání betonárny se provádí pouze tlačítky a přepínač na dveřích rozvaděče a veškerá činnost je tak závislá na obsluze. Tento řídící systém lze rozšířit na vyšší verzi CONTROL HBS.

CONTROL HBS

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami pro zobrazení vah, tlačítky a přepínači pro ovládání betonárny v servisním režimu a dotykovým operátorským panelem pro ovládaní betonárny v automatickém režimu. Ovládání betonárny a dávkování komponent je plně automatické, lze nastavit až 100 receptur, počítání počtu záměsí, spotřeb, zobrazení alarmových hlášek, nastavování parametrů pro bezchybný chod automatického režimu. Tento řídící systém lze rozšíření na vyšší verzi CONTROL Operátor HBS.

CONTROL Operátor HBS

betonárny

Řídící systém je shodný s řídícím systémem CONTROL HBS rozšířen o řízení betonárny z počítače. Jedná se o plně automatický řídící program pro výrobu betonové směsi splňující požadavky normy EN-206-1. Tento řídící program je provozovaný pod operačním systémem Windows. Systém je tvořen řídícím pracovištěm, které je přímo napojeno na ovládací soustavu a řídí tak kompletní výrobu betonové směsi. Řídící program přímo spolupracuje s dispečerským systémem.

Dispečerský systém zajišťuje dazabázi objednávek, receptur, odběratelů, dodavatelů, řidičů, aut, inventury, statistiky, archivaci a tisk dodacích listů.

Řídící program umožňuje tři druhy provozu automatický, poloautomatický, ruční. Při výpadku počítače je možné ovládat betonárnu pomocí dotykového displeje ve dveřích rozvaděče.

  CONTROL HMS Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami pro zobrazení vah, tlačítky a přepínači pro ovládání mísírny v servisním režimu a dotykovým operátorským panelem pro ovládaní výroby v automatickém režimu. Ovládání výroby a dávkování komponent je plně automatické, nastavení až 100 receptur, nastavení parametrů míchání pro bezchybný chod linky, hlášení chybových stavů. Řídící systém je osazen čidly pro hlídání hladin v silech, napojení na pytlovací linku zabezpečuje kontinuální výrobu a tím eliminuje zásahy obsluhy a zajišťuje tak bezchybnou výrobu. CONTROL Operátor HMS Řídící systém je složením stejný jako CONTROL HMS, je osazen počítačem pro komfortnější ovládání. Řídící počítač zobrazuje veškerou činnost na lince v reálném čase, jsou zobrazeny veškeré čidla, hladiny v silech, spuštění pohonů. Řídící systém zajišťuje sběr dat o výrobě, archivaci namíchaných šarží, tisk protokolů, inventury materiálů, chybový protokol.        ... více

CONTROL RZ Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen řídícím automatem, operátorským panelem pro nastavení parametrů a ovládacími prvky. Ovládání recyklačního zařízení je plně automatické, obsluha je redukována jen na povely při mytí autodomíchávače. Řídící systém je vybaven automatickým dopouštěním vody a světelnou a zvukovou signalizací stavu recyklačního zařízení.       ... více

Řídící systém oklepů filtrů CONTROL OF Řídící systém je tvořen rozvaděčem, ve kterém jsou instalovány silové i ovládací prvky, systém je osazen programovatelným relé a tlačítky pro spouštění jednotlivých oklepů. Systém je osazen rotačními snímači hladiny nebo ultrazvukovými sondami, kontrolky na rozvaděči signalizují, které silo je prázdné. Oklep filtru je možné spouštět tlačítky na dveřích rozvaděče nebo spouštěcím ventilem na přívodním potrubí pokud je tímto silo vybaveno. Řídící systém zabezpečuje sekvenční řízení oklepů filtrů, čímž zvyšuje životnost filtru a filtr pracuje po dobu plnění sila, kdy nedojde k jeho zanesení. Systém umožňuje ovládat 1-4 oklepy filtru. Ochrana sil při plnění Dodáváme systém ochrany sil proti přeplnění a přetlakování sil. Systém je osazen bezpečnostními prvky na plnícím potrubí, snímači hladiny, zvukovou signalizací a ovládacím rozvaděčem. Vybavení sil Zajišťujeme kompletní vybavení sil, osazení filtry, vibrátory, provzdušňovacími tryskami, měření hladiny v silech ať už limitními snímači nebo ultrazvukovými sondami. Vážení sil Zajišťujeme vážení sil fóliovými tenzometry, které jsou nalepeny na nohy sil. Vyhodnocení a kalibrace zajišťují vážní jednotky.       ... více