ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY MÍSÍREN SUCHÝCH SMĚSÍ

CONTROL HMS

Řídící systém je tvořen hlavním rozvaděčem, rozvaděč je osazen vážními jednotkami pro zobrazení vah, tlačítky a přepínači pro ovládání mísírny v servisním režimu a dotykovým operátorským panelem pro ovládaní výroby v automatickém režimu. Ovládání výroby a dávkování komponent je plně automatické, nastavení až 100 receptur, nastavení parametrů míchání pro bezchybný chod linky, hlášení chybových stavů. Řídící systém je osazen čidly pro hlídání hladin v silech, napojení na pytlovací linku zabezpečuje kontinuální výrobu a tím eliminuje zásahy obsluhy a zajišťuje tak bezchybnou výrobu.

CONTROL Operátor HMS

Řídící systém je složením stejný jako CONTROL HMS, je osazen počítačem pro komfortnější ovládání. Řídící počítač zobrazuje veškerou činnost na lince v reálném čase, jsou zobrazeny veškeré čidla, hladiny v silech, spuštění pohonů. Řídící systém zajišťuje sběr dat o výrobě, archivaci namíchaných šarží, tisk protokolů, inventury materiálů, chybový protokol.