PROJEKTY ELEKTRO

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v Eplan Electric P8 v souladu s platnými normami EN.

 Projekty automatizace jsou zpracovány jako kompletní:

  • Projekty silové části
  • Projekty řídících a informačních systémů
  • Projekty instrumentace
  • Projekty měření a regulace

Projekt může být zpracován jako úvodní studie, projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů nebo realizační projekt a dokumentace skutečného provedení. Projekt dle Vašeho požadavku zpracován i jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.

 Ke každému projektu je vypracována kompletní dokumentace, která obsahuje

  • Obvodová schémata
  • Sestavné a dispoziční výkresy
  • Kabelové listiny a zapojovací tabulky
  • Materiálové specifikace
  • Návod pro obsluhu a údržbu