24.03.2015

PLOTY HÝL Olbramice - CONTROL HBS

PLOTY HÝL Olbramice - CONTROL HBS

Dodávka nového řídícího systému pro výrobu betonových plotových dílců.

Řídící systém CONTROL HBS:

  • řídící systém Allen Bradley Micrologix 1400
  • dotykový operátorský panel Panel View C600
  • ovládací místa u pracovních stanovišť s vibračními stoly
  • řízení vodorovné dopravy betonové směsi dle požadavku u pracovních stanovišť

Betonárna pro výrobu betonových plotových dílců s míchačkou MNB 250:

  • dávkování kameniva - 4 frakce na vážící pasový dopravník
  • dávkování cementu - 1 sila do vážící nádoby nad míchačkou
  • dávkování vody - do vážící nádoby nad míchačkou
  • dávkování přísady - do vážící nádoby nad míchačkou